sabato 30 luglio 2011

Phellodon niger (Fr.) Karst

Phellodon niger (Fr.) Karst
                                                          foto di Pancrazio  Campagna
Phellodon niger (Fr.) Karst


non commestibile


Nessun commento: